Nyheder

Her kan du se lidt om hvad sker og er sket i foreningen.

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i LøsningHedensted Skytteforening onsdag den 12. august2020. kl. 19:00 Det foregår i klubhuset i Remmerslund. Forslag til behandling, skal være bestyrelsen ihænde senest den 5. august 2020.

Læs mere

Generalforsamling

Det var egentlig mening at der skulle have været indkaldt til generalforsamling til den 15 april, men den har vi besluttet at udsætte på grund af den igangværende Corona situation og myndighedernes begrænsning på max. 10 mennesker i offentlige rum. Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil det er forsvarligt at indkalde

Læs mere

Til alle medlemmer

Vi har i Løsning-Hedensted skytteforening besluttet at vi følger myndighedernes og DGI´s anbefaling, og lukker derfor ned for alt aktivitet med øjeblikkelig virkning og frem til foreløbig 1 april. Til de af vores skytter som skulle til Honum terrænskydning i weekenden, så er dette også aflyst, de arbejder på at

Læs mere