Kontingent

                           Normal kontingent                

Børn og Junior 370,- årligt
Ung, voksen og Senior 670,- årligt

Familiekontingent   

Ved min. 3 på samme adresse

Børn og Junior 185,- årligt
Ung, voksen og senior 670,- årligt

Kontingentet gælder for skydning på alle baner:

Vintersæson:       15 m baner

Sommersæson:    25 m pistol, 50 og 200 m. riffelbaner.

Kontingentopkrævning sker pr. 1.10.

Sker indmeldelse senere, betales forholdsmæssigt kontingent.

Nye skytter kan komme og skyde 3 gange og kun betale for skydningerne som koster 150,- kr. for alle 3 gange, dette betales ved første fremmøde.