Våbeneftersyn

Så er det tid til det årlige obligatoriske våbeneftersyn

Der er eftersyn for pistolskytter mandag den 4 og 11 juni

og for riffelskytter torsdag den 7 og 14 juni.

Husk der er mødepligt en af de pågældende dage.