Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Løsning
Hedensted Skytteforening onsdag den 12. august
2020. kl. 19:00

Det foregår i klubhuset i Remmerslund.

Forslag til behandling, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 5. august 2020.