Så åbner vi stille og rolig op igen.

Vi starter op mandag den 4/5-2020 men kun for skytter med eget våben.

Der vil ikke være åben i klublokalet, da vi følger DGI´s anvisninger.

Der vil være mulighed for at skyde fra kl. 18.30, dog max. 3 på pistol banen. Der vil være begrænsninger på skydetider, da vi gerne vil give alle mulighed for at kunne skyde.

Riffel starter op torsdag den 7/5-2020, hvor der må skydes på hver anden standplads.

Da der her er mulighed for at tildele et fast våben i perioden, er der åben for alle selvhjulpen riffelskytter.

Vi ser frem til at se jer

Vejledning-for-udendørsaktiviteter-i-DGI-Skydning_Corona_ver.2-1